• NIAAA Awards Program 

  NFHS Athletic Administrator Citation

  1976

  Richard Karlgaard

  Bismarck Public Schools

  1983

  Duane Carlson

  Minot High School

  1991

  Dr. Terry Hjelmstad, CMAA

  Minot High School

  2004

  Craig Perry, CMAA

  Grand Forks Public Schools

  2005

  Ed Lockwood, CMAA

  Fargo Public Schools

  2010

  Lorell Jungling, CAA

  Mandan High School

  2011

  Peggy Stibbe, CMAA

  Discovery Middles School, Fargo

   

   

     

  Distinguished Service Award

  NIAAA Member

  1982

  Harold Pederson

  Fargo Public Schools

  1985

  Dick Karlgaard

  Bismarck Public Schools

  2001

  Dr. Terry Hjelmstad, CMAA

  Minot High School

  2003

  Ed Lockwood, CMAA

  Fargo Public Schools

  2007

  Darryl Anderson, CAA

  Mandan High School

  2008

  Craig Perry, CMAA

  Brooklyn Center, MN

  2014

  Todd Olson, CMAA

  Fargo Public Schools 

  Outside the field of Athletic Administration

  1982

  Dr. Robert Tudor

  Bismarck

  1993

  Robert King

  Valley City, NDHSAA

  2004

  Richard Schindler

  Bismarck, NDHSAA/NFHS

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  NIAAA Hall of Fame Inductees

  2014

  Ed Lockwood,CMAA

  Fargo Public Schools